Damesonderlingen wordt damesrackettrekken

02 november 2022


In overleg met de dames die deelnemen aan de Damesonderlingen is besloten om dit te veranderen in Damesrackettrekken om zo meer flexibiliteit in aanwezigheid te geven.
De opkomst van afgelopen zondag 30 oktober was al veel belovend!

Op de zondag om de 2 weken wordt Damesrackettrekken georganiseerd door Alice Fuit en Anneke Kroon van 9:30-12:00. 
Geef je op via een mail aan [email protected] met daarin je mobiele telefoonnummer.

Er zullen dubbel wedstrijden worden gespeeld. Als het aantal niet uitkomt, kan er ook een single gespeeld worden als de spelers dat wensen.
Op de zondag zal dan een schema zijn wie met elkaar spelen en op welke baan. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt om iets lekkers bij de koffie te regelen. 
Er is bardienst gevraagd vanaf 11:00.

Voor het Damesrackettrekken is er een Whatsapp groep waarin je uiterlijk vrijdag voor de zondag kan aanmelden om mee te doen. 
Op vrijdagavond of zaterdagochtend zullen dan het aantal banen definitief worden gereserveerd en eventueel vrijgegeven voor het vrij spelen.

Als TC vragen we aan de leden die vrij willen spelen om te respecteren dat de dames een activiteiten hebben en daarvoor zelf bepalen of de banen gebruikt worden of niet. Net zoals dat andersom gebeurd voor de Herenonderlingen op zondag.

Nieuwscategorieën Damesrackettrekken