Afhangreglement

 1. Het is verplicht om af te hangen bij Benthuizer TennisClub, ook als de banen vrij zijn.
 2. Volwaardige leden kunnen afhangen en spelen op alle banen. Padelleden kunnen alleen afhangen en spelen op de padelbanen. Dit is in het afhangsysteem bekend.
 3. Introducé(e)'s kunnen in beperkte mate worden toegelaten, zie artikel. De kosten voor introductie bedragen € 5,00 per keer. De kosten dienen te worden voldaan tijdens het afhangen in de KNLTB Club APP of via de website. De introducé(e) moet ook afhangen waarbij zijn emailadres ingevuld moet worden!
 4. De banen zijn dagelijks toegankelijk tussen 07.00 en 23.00 uur. In de wintermaanden november t/m maart zijn de tennisbanen 3 en 4 tot 22.00 toegankelijk. 
 5. Elke speelperiode beslaat 60 minuten, onafhankelijk van het aantal spelers op de afgeschreven baan. De afhangtijden per baan worden in het afhangsysteem aangegeven.
  Op doordeweekse avonden geldt voor de padelbanen dat alleen op het hele uur afgehangen kan worden.
 6. Het is slechts toegestaan af te hangen middels in te loggen op de website of in de KNLTB Club APP.
  Dit kan alleen plaatsvinden met het verstrekte account door de ledenadministratie.
 7. Er kan momenteel voor alle banen en op alle dagen via internet 1 week tot 60 minuten van te voren worden gereserveerd, maximaal 1 reservering voor een boeking per dag tegelijkertijd en 60 minuten wachttijd tussen 2 boekingen.
 8. Voor wedstrijden, training en onderhoud worden zoveel mogelijk de banen vooraf gereserveerd.
 9. Het is toegestaan samen met anderen een reservering te maken alleen als die anderen ook werkelijk de bedoeling hebben om te gaan spelen.
 10. Er kan in principe alleen worden gereserveerd door twee, drie of vier personen voor de tennisbanen en de padelbanen. Reserveringen door twee of drie spelers kunnen met toestemming van de andere spelers, voor aanvang van de speelperiode worden aangevuld tot een reservering voor een trio of kwartet.
 11. De situatie op het digitale afhangbord in de KNLTB Club APP of op onze website dient altijd in overeenstemming te zijn met de werkelijke situatie op de baan. Dus ook afhangen als bij aankomst alle banen vrij zijn, zodat gecontroleerd kan worden en de baanbezetting wordt geregistreerd t.b.v. onderhoud en energieverbruik.
  Het is dus pas mogelijk een nieuwe reservering te doen na het aflopen van de reservering van de baan en 60 minuten na einde van de reservering.
  Twee reserveringen van 2 personen na elkaar op 1 baan en met 4 personen gaan spelen is niet toegestaan.
 12. Leden die niet hebben afgehangen via het digitale afhangbord in de KNLTB Club APP of op onze website, lopen het risico dat zij worden afgehangen. Zij moeten dan altijd de baan slepen en verlaten waarna de leden die wel afhangen, kunnen spelen.
 13. Op dagen dat georganiseerde wedstrijden plaatsvinden, zoals toernooien, club ontmoetingen en competitie, is het niet toegestaan de baan op te gaan alvorens die wedstrijden zijn beëindigd.
  Tijdens evenementen/activiteiten wordt zoveel mogelijk 1 tennisbaan voor vrij spelen vrij gehouden. Dit geldt niet voor de padelbanen. Beide padelbanen kunnen gereserveerd zijn voor evenementen/activiteiten.
  Indien dit door omstandigheden toch niet mogelijk is kan in overleg met een bestuurslid anders worden besloten. Reserveringen kunnen worden geannuleerd waarbij een automatische email naar de spelers wordt gestuurd.
  Tijdens Open Bentlanden toernooi kan niet via internet worden gereserveerd en zijn alle banen geblokkeerd voor het toernooi. Leden die vrij willen spelen, kunnen bij toernooileiding op het park vragen of er banen vrij zijn.
 14. Via de agenda op de BTC site en afhangbord zal worden aangegeven wanneer banen zullen zijn gereserveerd voor les, training, competitie, onderhoud of wat voor activiteit dan ook, welke de goedkeuring van het bestuur moet hebben. ONDERHOUD heeft te allen tijde VOORRANG.
  Indien de banen onbespeelbaar zijn (bijv. door vorst of sneeuw) worden de banen geblokkeerd.
 15. Te allen tijde moet worden voldaan aan het baanreglement en Gebruiksadviezen van het Kunstgras.
 16. Bij problemen met reserveren via KNLTB Club APP of website kan dit worden gemeld, liefst met foto’s, bij [email protected]

opgemaakt: 7 november 2022