Afhangreglement

 1. In principe kunnen alle leden van BTC van de banen gebruik maken.
 2. Introducé(e)'s kunnen in beperkte mate worden toegelaten na overleg met een bestuurslid, zie artikel. De kosten voor introductie bedragen € 5,00 voor een senior- en € 2,50 voor een junior- introducé (e) per dag. De kosten dienen te worden voldaan door het introducerend lid bij bardienst (zie mededelingenbord). Op het introductiepasje rust statiegeld van € 10,00.
  De introducé(e) moet ook afhangen!
 3. De banen zijn dagelijks toegankelijk tussen 07.00 en 23.00 uur (in de wintermaanden november t/m maart) baan 3 en 4 tot 22.00). Elke speelperiode beslaat 45 minuten, onafhankelijk van het aantal spelers op de afgeschreven baan. De afhangtijden per baan worden in het afhangsysteem aangegeven.
 4. Het is slechts toegestaan af te hangen en te bevestigen met de door de vereniging daarvoor ter beschikking gestelde eigen ledenpas. Bevestigen en reserveren mag dus uitsluitend door de paseigenaar gebeuren.
 5. Er kan momenteel voor alle banen en op alle dagen via internet 1 week tot 60 minuten van te voren worden gereserveerd, maximaal 1 reservering per dag tegelijkertijd en 45 minuten tussen 2 boekingen. Bevestigen op het afhangbord uiterlijk 10 minuten voor aanvang.
 6. Voor wedstrijden, training en onderhoud worden zoveel mogelijk de banen vooraf gereserveerd.
 7. Het is toegestaan om voor anderen een reservering te maken alleen als die anderen ook werkelijk de bedoeling hebben om te gaan spelen. Zij moeten ook zelf bevestigen.
 8. Er kan in principe alleen worden gereserveerd door twee, drie of vier personen. Afhangen met één pasje is dus niet geoorloofd. Reserveringen door twee of drie spelers kunnen met toestemming van de anderen spelers, voor aanvang van de speelperiode worden aangevuld tot een reservering voor een trio of kwartet.
 9. De situatie op het afhangbord dient altijd in overeenstemming te zijn met de werkelijke situatie op de baan. Dus ook afhangen als bij aankomst alle banen vrij zijn, zodat gecontroleerd kan worden en de baanbezetting wordt geregistreerd t.b.v. onderhoud en energieverbruik.
  Het is dus pas mogelijk een nieuwe reservering te doen na het aflopen van de reservering van de baan.
  Twee reserveringen van 2 personen na elkaar op 1 baan en met 4 personen spelen is niet toegestaan.
 10. Leden die niet hebben afgehangen en bevestigd via het afhangbord, lopen het risico dat zij worden afgehangen. Zij moeten dan altijd de baan slepen en verlaten waarna de leden die wel afhangen, kunnen spelen.
 11. Op dagen dat georganiseerde wedstrijden plaatsvinden, zoals toernooien, clubontmoetingen en competitie, is het niet toegestaan reserveringen te doen alvorens die wedstrijden zijn beëindigd. Tijdens evenementen/activiteiten wordt zoveel mogelijk 1 baan voor vrij spelen vrij gehouden. Indien dit door omstandigheden toch niet mogelijk is kan in overleg met een bestuurslid anders worden besloten. Reserveringen kunnen worden geannuleerd waarbij een automatische email naar de spelers wordt gestuurd.
  Tijdens Open Bentlanden toernooi kan niet via internet worden gereserveerd en zijn alle banen geblokkeerd voor het toernooi. Leden die vrij willen spelen, kunnen bij toernooileiding op het park vragen of er banen vrij zijn.
 12. Via de agenda op de BTC site en afhangbord zal worden aangegeven wanneer banen zullen zijn gereserveerd voor les, training, competitie, onderhoud of wat voor activiteit dan ook, welke de goedkeuring van het bestuur moet hebben. ONDERHOUD heeft te allen tijde VOORRANG.
  Indien de banen onbespeelbaar zijn (bijv. door vorst of sneeuw) worden de banen geblokkeerd.
 13. Te allen tijde moet worden voldaan aan het baanreglement en Gebruiksadviezen van het Kunstgras.
 14. Bij problemen met afhangbord of internet reserveren dan kan dit worden gemeld, liefst met foto’s, bij [email protected]

opgemaakt: 17 januari 2017