Bardiensten 'De spelregels'.

3. Inschrijven bardienst

Om je in te schrijven voor een bardienst gaat je als volgt te werk: of je gaat naar de webpagina van mijn.knltb.club of je doet het met de KNLTB.Club.APP.

Je logt in onder gebruikmaking van je KNLTB bondsnummer en wachtwoord. De inloggegevens zijn in jouw bezit. Eventueel kan je via wachtwoord vergeten, een nieuw wachtwoord instellen of anders via een mail aan de [email protected] een nieuwe uitnodiging vragen.

Wanneer je ingelogd bent via de website, kies je voor tabblad "Diensten". Dan krijg je het bardienstrooster te zien. Dit op maandbasis gebouwde overzicht bevat bardiensten. Groene bardiensten zijn vrij, witte bardiensten zijn volgeboekt.

Je zoekt een groene bardienst, die je uitkomt, klikt daarop. Er verschijnt een venster met detailinformatie over de betreffende bardienst. Wilt u deze bardienst definitief maken, druk dan op de blauwe knop “Inplannen”. Er komt nu een pop-up venster ter bevestiging. Vervolgens doet u hetzelfde voor de volgende bardiensten.

Wanneer je ingelogd bent via de KNLTB Club app, kies je tabblad Club en dan onderaan de knop "Dienstenplanner". Je krijgt dan het bardienstrooster te zien voor een dag, standaard vandaag, en kan bovenin de juiste datum kiezen of rechtsboven een kalender openen om een datum te kiezen.

4. Wijzigen van bardiensten

Wanneer je 2 bardiensten hebt ingepland en je wil 1 van de twee veranderen, kan dat op de volgende wijze:

 1. Plan een derde bardienst in. (je hebt aan je verplichtingen voldaan met 2 bardiensten) en verwijder daarna 1 van de 3 bardiensten. 
 2. Stuur een mail naar [email protected]. Zij verwijderen de bardienst die je verkeerd hebt gepland definitief uit het systeem.
 3. Bovenstaande moet wel gebeuren, in ieder geval 14 dagen voor de te verwijderen bardienst.
 4. Wanneer het binnen 14 dagen is, moet je zelf voor een vervanger zorgen.

5. Afkoop en Boete 

Afkoop bardienst

Wij bemoedigen het actief verrichten van de bardiensten. Dit geeft naast het leren van een aantal vaardigheden zoals biertappen ook het ontmoeten van leden alsook een verdere binding met de vereniging. Mocht je echter niet in de gelegenheid zijn bardiensten te doen dan bestaat de mogelijkheid deze af te kopen.

Afkoop van de bardienst is te melden vóór 1 april aan onze [email protected]. De kosten voor het afkopen van één bardienst  bedraagt  € 25,-- ofwel € 50,-- voor het gehele kalenderjaar. 

Boete bij verzuim

Helaas komt het meermaals voor dat leden niet op de afgesproken bardienst opdragen. Hierdoor benadeel je onze trouwe leden en geeft dit veel rompslomp aan onze vrijwilligers van de clubhuiscommissie.

Daarbij zijn onze lidmaatschapskosten gebaseerd op het vrijwillig uitvoeren van de bardienst(en). In die gevallen dat er sprake is van verzuim zullen wij de kosten voor de bardienst a € 25,-- verhoogt met een boete van € 25,-- (= € 50,-- per verzuimde bardienst) in rekening brengen. De boete wordt via automatische incasso geïnd.

6. Voorbereiding 

Voordat je een bardienst gaat uitvoeren is het belangrijk (ben je volgens de wet verplicht) de IVA-cursus met goed gevolg te hebben doorlopen. Via www.nocnsf.nl/iva kan je dit doen. De cursus wordt afgesloten met een zelflerende toets. Je kan de toets zoveel keren doen als nodig. Na het succesvol afronden krijg je een digitaal certificaat. Het verkregen certificaat moet gedeeld worden met de clubhuiscommissie. Dat kan d.m.v. opsturen naar [email protected] of een afgedrukte exemplaar meenemen naar het clubhuis.

Toegang tot het clubhuis

Rechts van de hoofdingang hangt een lijst met Sleuteladressen en Clossen. Voor het openen van de  kantine is de sleutel op te halen door de bardienstplichtige bij het adres van de bewuste week. De hoofdingang is middels het indrukken van een 4 cijferige code te openen.

Na het openen van de hoofdingang moet het ALARM aan de linkerkant achter de deur worden uitgezet. Dit doe je door de TAG/Druppel (bij de sleutel horend) voor het in een cirkel geplaatste rode licht te houden. Dit wordt dan groen.

Vervolgens kan je met de sleutel de kantine deur openen. In het clubhuis achter boven de bar staan 3 mappen waarin alle informatie over de bardienst is terug te vinden. Op de rug van de mappen staat ’Handleiding voor bardienst ’, Allergenen’ en ‘logboek’.

In het logboek plaats je achter de huidige datum/tijd je naam en handtekening, na afloop van de bardienst.

7. Afsluiting en protocol

Mocht je op een dag de laatste bardienst uitvoeren dan is het van groot belang het clubhuis netjes en ordelijk achter te laten. Houdt je hierbij aan onderstaand protocol en mocht dit onduidelijk zijn bel dan even voor hulp naar de dienstdoende Clos.

Afsluit protocol 

De barmedewerker is verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de bar en het clubhuis aan het eind van zijn/haar dienst.

De bardienst kan bij uitzondering het afsluiten overlaten aan de op dat moment aanwezige leden met dien verstande dat hij/zij daarmee de verantwoordelijkheid overdraagt aan de achterblijvers. Zij zijn dan verantwoordelijk voor het correct afsluiten en het inleveren van de sleutel bij het sleuteladres.

Correct afsluiten wil zeggen:

 • Alle bar-rekeningen zijn betaald. Spelersgroepen hebben nogal eens de gewoonte de consumpties op een “Declaratie formulier” te schrijven, maar ook deze dient op dezelfde avond volledig betaalt te worden;
 • Tafels schoon, zowel binnen als buiten;
 • Stoelen terug zetten bij de tafels, zowel binnen als buiten;
 • Keuken opruimen, alle apparaten UIT ! ;
 • Vaatwasser uitruimen en vuil water wegpompen ( zie gebruiksaanwijzing);
 • Geen vuile glazen en kopjes meer, wanneer schoon en droog op de oorspronkelijke plaats zetten;
 • Reinigen van opvangbakken onder de tap en naast spoelbak;
 • Spoelbak leeg laten lopen en wanden schoon maken;
 • Lekbak van het koffieapparaat legen;Kassalade open laten staan;
 • Alle lichten uit, ook de verlichting van de koeling;
 • Toegangsdeur vanuit de gang naar de bar op slot draaien (2x linksom draaien);
 • Alarm bij vertrek middels de druppel  inschakelen;
 • Buitendeur dichttrekken, hoeft niet op slot, want deze wordt middels een code geopend;
 • Sleutel in brievenbus doen bij sleuteladres.

De instructies hiervoor vind je in het betreffende handboek boven de bar.

Als iedereen zich aan deze regels houdt, houden we het clubhuis schoon, netjes en vrij van ongedierte.

Indien bovenstaande regels niet of onvoldoende worden nageleefd zal het bestuur besluiten het clubhuis gesloten te houden bij afwezigheid van een bardienst en sluit de bar bij het einde van de bardienst.

We kunnen er samen voor zorgen dat dit niet nodig moet zijn.

Bedenk dat we allemaal vrijwilligers zijn en met elkaar moeten zorgen voor een schoon clubhuis.

8. Clos en opening clubhuis

De Clubhuiscommissie beschikt onder de verenigingsleden over een aantal clossen.

Deze leden zorgen ervoor dat de bardiensten goed verlopen. Als u vragen hebt over uw bardienst kunt u altijd de Clos van de week bellen. De closweek loopt van maandag tot en met zondag.

De taken van de Clos zijn:

 • nieuwe leden inwerken
 • elke dag koffie automaat spoelen en 1 maal per week ontkalken
 • controleren of leden komen voor hun bardienst

Opening Clubhuis

Het streven is om het clubhuis aangepast op de sportieve activiteiten open te hebben. Bij individuele tennis/padel spelen kan/zal het veelal mogelijk zijn dat het clubhuis gesloten is. De clubagenda te vinden op onze website is hierbij onze leidraad, zie hiervoor https://www.benthuizertennis.club/events  In de maanden juli t/m 1e week augustus zal het clubhuis beperkt open zijn.

Openingstijden Clubhuis

Het clubhuis is doorgaans geopend op werkdagen van 20.00 tot 23.00 uur en in de weekenden van 9:00 tot 15:00 uur. Op competitiedagen en tijdens clubkampioenschappen gelden er afwijkende openings- en sluitingstijden.