Lid worden

Personal information

KNLTB lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van Benthuizer Tennisclub! Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen. 

1/5 Algemeen
2/5 KNLTB gegevens De KNLTB vraagt ook uw tennis of padel nationaliteit (zie grijze blok rechts (desktop) of onder (Mobiel) aan het formulier voor de definitie). Mocht u eerder lid zijn geweest van de KNLTB dan kunt u hier uw oude bondsnummer en speelsterkte opgeven.
3/5 Keuze lidmaatschap
>
4/5 Betaling lidmaatschap Graag willen we als BTC dat alle leden middels automatische incasso betalen. Dit bespaart ons tijd en kost het minste geld. BTC zal het lidmaatschap middels automatische incasso innen binnen 3 weken en jaarlijks in maart.
5/5 Vereniging Met deze inschrijving verplicht het lid zich te houden aan de reglementen (op te vragen bij [email protected]) en het doen van minimaal 2 bardiensten per kalenderjaar of heeft deze afgekocht. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u BTC toestemming om uw gegevens te beheren. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commercieel gebruik. Indien dit wel gebeurt zal hiervoor vooraf toestemming worden gevraagd. Wel zullen relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor aan het lidmaatschap gerelateerde zaken. U wordt automatisch lid van de KNLTB. Beëindiging lidmaatschap. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel uiterlijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. U zult dan ook automatisch als lid worden afgemeld bij de KNLTB.

Graag uw handtekening voor automatische incasso en akkoord lid worden vereniging Benthuizer TennisClub

Welkom bij Benthuizer TennisClub

Logo BTCGraag wil het bestuur u van harte welkom heten op het park van de Benthuizer Tennis Club (BTC).

Het hele jaar kan bij ons getennist worden op onze 5 all-weather tennisbanen en 2 padelbanen met ledverlichting. Wij zijn een kleine vereniging waarbij het meer om de gezelligheid gaat en wat minder om de prestatie, dus ook weinig of geen wachttijden voor een baan.

Een baan reserveren kan middels de KNLTB Club APP op een Android of Apple telefoon of tablet. Tennis- of padelballen moet u zelf meenemen en na het spelen moet de baan netjes geveegd worden.

We beschikken over een moderne kantine in eigen beheer welke gerund wordt door eigen leden. Aan leden beneden de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Er worden door de Technische Commissie (TC), Padelcommissie en ook door de jeugdcommissie (JC) “leuke en gezellige“ toernooien georganiseerd. Uitnodiging hiervoor krijgt u op uw e-mail adres of er hangt een aankondiging in de kantine.

Logo BTCMet uw KNLTB-nummer kunt u deelnemen aan open toernooien bij andere verenigingen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om tennis- of padelles te nemen hiervoor kunt u contact opnemen met de tennis- en padelleraar Allard Schaap, te bereiken middels het e-mail adres [email protected].

Lidmaatschapkosten in 2024

Seniorleden vanaf 26 jaar (Tennis&Padel)

€ 188,- per jaar

Jongeren tarief vanaf 18 t/m 25 jaar (Tennis&Padel)

€ 135,- per jaar

Juniorleden van 7 t/m 17 jaar (Tennis&Padel)

€ 92,- per jaar

Mini leden t/m 6 jaar

Gratis

Padel leden (alle leeftijden)
Uitsluitend padelspelen

€ 127,- per jaar

Gezinstarief :

  • 1 volwassene +
  • elk junior lid (uit zelfde gezin op zelfde adres) krijgt 10% korting
  • op jaar lidmaatschap (Tennis en/of Padel) 
  • gespreid betalen over meerdere termijnen i.o.m.
    ledenadministratie
 
Dag lidmaatschap Tennis & Padel
(+65 jr)

€ 162,- per jaar

Dag lidmaatschap uitsluitend Padel -maandag t/m vrijdag tot 18:00u  

€ volgt

Mid Zomer abonnement Tennis 01-06 tot 31-08 

 

  • Zomer Senior vanaf 26 jaar
€ 48,--
  • Zomer Jongeren vanaf 18 t/m 25 jaar
€38,--
  • Zomer Junior van 7 t/m 17 jaar
€ 28,--

Als u na 1 juli van het  jaar lid wordt dan zullen de lidmaatschapskosten, afhankelijk van de maand waarin het lidmaatschap ingaat, naar rato over de resterende maanden in rekening worden gebracht (de KNLTB afdracht moet wel volledig betaald worden).
Voordat het zomer lidmaatschap wordt beeindigd zult u een aanbod krijgen om lid te blijven. 

Het contributieseizoen loopt van 01 januari tot 31 december van het jaar. 

Reglementen

Op het park gelden bepaalde gedragsregels, die iedereen in acht moet nemen. Die gelden bijvoorbeeld voor uw outfit (let op de juiste schoenen), uw gedrag op de baan (de ballen van de baan naast u rustig en op het juiste moment teruggeven/of vragen) en het aanmoedigen van vrienden of teamgenoten. Wacht ook rustig bij het betreden van de baan totdat uw voorgangers de baan hebben geveegd.
De statuten en huisreglement kunnen worden opgevraagd bij de secretaris ([email protected]).

Bardiensten

Bij het lidmaatschap voor jongeren (18-25) en volwassene (26+) (niet bij introductie/zomer lidmaatschap) hoort ook het doen van minimaal 2 verplichte bardiensten per jaar. Meer informatie is te vinden in dit artikel op de website.
U kunt dit afkopen middels het Formulier afkoop verplichte bardiensten en stuur dit naar [email protected].

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar [email protected].

We hopen u een keer te ontmoeten bij één van onze activiteiten om kennis te maken met de andere leden en vrijwilligers.

Veel tennisplezier! 

Het bestuur

Nederlandse tennis of padel nationaliteit

De speler met de Nederlandse nationaliteit, tenzij hij in overeenstemming met de bepalingen van de ITF een andere tennis- of padelnationaliteit heeft verkregen; alsmede de speler met een andere nationaliteit, maar die ten minstede laatste drie jaren daadwerkelijk in Nederland gevestigd is geweest en die met goedkeuring van de KNLTB de Nederlandse tennis- of padelnationaliteit heeft gekozen door het afleggen van een schriftelijke verklaring aan de KNLTB.