Privacy reglement

Afbeelding contactpersoonNog nader in te vullen

Alle vragen over privacy bij BTC (en KNLTB) of verzoek tot verwijderen, kunnen worden gesteld via dit formulier of aan [email protected]

Verzoeken om ledengegevens in te zien of te veranderen, graag deze sturen aan [email protected]

Een belangrijk aandachtspunt is dat je als lid van BTC ook automatisch lid wordt van de KNLTB en daar ook je persoonsgegevens bekend zijn.
Een belangrijk verschil met BTC is dat de KNLTB in hun ledenvergadering heeft besloten dat deze gegevens ook doorgegeven worden aan hun sponsoren (meer info op KNLTB website). De KNLTB leden raad heeft besloten dat dit geldt voor alle leden en dat je je moet afmelden ipv toestemming moet geven. Afmelden kan via dit formulier.
Heb je vragen over je persoongegevens voor de KNLTB dan kan je deze stellen via [email protected].

Wil je helpen of heb je verbeterpunten dan horen we dat ook graag, stuur een mail naar [email protected]
We houden de leden op de hoogte van de voortgang.

Het bestuur