Tennisschool Allard Schaap

Even voorstellen...

Mijn naam is Allard Schaap, al jaren met veel plezier tennistrainer bij de Benthuizer TennisClub, en in het bezit van de K.N.L.T.B. A en B licentie.
In 2019 bij de K.N.L.T.B. de licentie Padelleraar gehaald.
Ook maak ik deel uit van de jeugd- en sponsorcommissie.
En sinds vorig jaar van de Padel- en jubileumcommissie “BTC 50 jaar”.

De Tennisschool, “Allard Schaap Tennisservice Training & Events”, verzorgt het gehele jaar de tennistrainingen bij de Benthuizer TennisClub.

Tennistrainingen

De tennistrainingen zijn geschikt voor alle leeftijden en worden aangeboden op elk niveau, van starter tot de meer gevorderde/competitie speler.
Kinderen t/m 12 jaar krijgen de tennislessen volgens het Tenniskids programma van de tennisbond aangeboden.
Dit betekent dat er tijdens de tennislessen wordt getraind met rode, oranje of groene tennisballen.
De leeftijd en het niveau van de kinderen bepalen met welke kleur er wordt gespeeld.
Andere verschillen zijn de grootte en hardheid van de tennisballen.
Ook de afmeting van de tennisbaan wordt bij de lessen aangepast.
Vanaf 12 jaar trainen en spelen de kinderen met de “gewone” gele tennisbal en word naast de techniek, de tactiek een steeds belangrijker onderdeel.

De tennislessen voor de volwassenen worden zowel individueel als in groepsverband, maximaal 4 personen, aangeboden.
Aan de hand van het niveau zal naast de techniek, de tactiek een belangrijk onderdeel vormen van de trainingen.

Bij individuele en groepslessen (jeugd en volwassenen) van maximaal 4 personen, maak ik regelmatig gebruik van het ballenkanon.

Er kan op elk moment gestart worden met het volgen van een tenniscursus, zowel individueel als in groepsverband.
Het programma en het inschrijfformulier kunt u op deze site vinden en afdrukken.

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik te bereiken op of via:

Mobiel nummer        : 06-42887445
E-mail adres              : [email protected]

Graag tot ziens op de baan!

Allard Schaap

Deze lesperiode loopt van medio maart tot medio september 2021.

De lestijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 – 22.00 uur.
Op woensdag is dat van 13.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 – 13.00 uur.

In overleg kunnen er ook andere lestijden worden afgesproken.

Er worden geen lessen gegeven op of in de:

 • 2e Paasdag 5 april,
 • Meivakantie van 3 t/m 8 mei,
 • Hemelvaartsdag 13 mei, 22 mei,  
 • 2e Pinksterdag 24 mei,
 • Zomervakantie 19 juni t/m 28 augustus 2021.

In augustus, zal zoals gebruikelijk het programma voor de tenniscursussen in de volgende periode: najaar-winter 2021-2022 bekend worden gemaakt

Cursusprogramma 2021 tarieven

Cursus
Prijs*

Individueel, 25 minuten  
5 lessen 135,00
10 lessen 235,00
20 lessen 415,00
Individueel, 50 minuten  
5 lessen 205,00
10 lessen 370,00
20 lessen 685,00
Individueel duo, 25 minuten  
5 lessen 100,00
10 lessen 160,00
20 lessen 255,00
Individueel duo, 50 minuten  
5 lessen 135,00
10 lessen 235,00
20 lessen 415,00
Groepslessen, 4 personen, jeugd en volwassenen, 50 minuten  
20 lessen 255,00
Groepslessen, 8 personen, alleen jeugd, 50 minuten  
20 lessen 135,00

Lesreglement

De tenniscursussen worden gegeven op de tennisbanen van de Benthuizer TennisClub.
Voor het volgen van de cursussen is een lidmaatschap van BTC verplicht.
Het cursusseizoen bestaat uit twee lesperioden aan weerszijde van de zomervakantie, de voorjaar-zomer periode en de najaar-winter periode.
De begin- en einddata van de lesperioden, alsmede de data waarop er geen lessen worden gegeven, worden jaarlijks vooraf vastgesteld en bekend gemaakt.
Een heel lesuur heeft een netto tijdsduur van 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.

Indien weersomstandigheden het lesgeven rederlijkerwijze niet mogelijk maken, gelden onderstaande, door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren, bindend voorgeschreven gedragsregels voor de groepslessen.

 • de eerste gemiste les zal worden ingehaald,
 • de tweede en derde les zal vervallen,
 • de vierde zal worden ingehaald en zo verder.
 • lessen die volgens het lesreglement ingehaald moeten worden, zullen in de lopende periode op zaterdagen of in een andere trainingsgroep worden ingehaald.
 • individuele lessen, evenals de lessen, die geen doorgang kunnen vinden door ziekte
 • of verhindering van de trainer zullen altijd in overleg worden ingehaald.
 • gemiste lessen door verhindering van de cursist zijn voor rekening cursist.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van de inschrijfformulieren.
De formulieren worden in volgorde van ontvangst verwerkt. Bij het opstellen van het lesschema wordt rekening gehouden met de opgegeven voorkeursdagen en -tijden.

De betaling van de nota voor de tenniscursussen d.m.v. overschrijving op
ING banknummer IBAN: NL17INGB0007230967,
dan wel contant bij aanvang van de eerste les.
De verschuldigde lesgelden dienen voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan.

Lesgelden worden niet gerestitueerd.

Bij annulering van de deelname voor aanvang van de cursus kan 25% van het verschuldigde lesgeld in rekening worden gebracht.

Hier te downloaden.

Ondergetekende geeft zich op voor de tenniscursus
(zie “programma tenniscursussen voorjaar-zomer 2021”):

naam en voorletters : ……………………………………………m/v
roepnaam : ……………………………………………
geboorte datum : ……………………………………………
adres : ……………………………………………
postcode : ……………………………………………
woonplaats : ……………………………………………
Telefoon thuis: ………………………………
  werk: ………………………………
  mobiel: ………………………………
e-mail adres : ……………………………………………

speelsterkte :

0 beginnend
0 1-2 jaar spelend
0 3-5 jaar spelend
0 gevorderd

wenst de cursus te volgen met:
(alleen in te vullen voor duo-lessen of groepslessen)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Hij/zij verklaart zich akkoord met de
Algemene Voorwaarden Tenniscursussen ASTS 2021.
Zie hiervoor ook de website www.benthuizertennis.club

……………………………… ……………………………………………
(plaats)                                   (datum)

……………………………………………
(handtekening)

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u opsturen naar, of inleveren op onderstaand adres. 

Allard Schaap Tennisservice, Kavel 1, 2731 CP Benthuizen.