Baanreglement

DE BANEN ZIJN UITSLUITEND TOEGANKELIJK VOOR LEDEN.

AFHANGEN IS VERPLICHT, CONFORM HET AFHANGREGLEMENT.

GOED SCHOEISEL IS VERPLICHT. GOED SCHOEISEL IS SIMPELWEG: SCHOEISEL DAT DE BAAN NIET BESCHADIGT. VLAKKE ZOLEN ZONDER HIELEN AANBEVOLEN.

VOOR DE GOEDE ORDE WORDT ER OP GEWEZEN DAT HET, ALS SPELER, NIET TOEGESTAAN IS ZICH OP DE BAAN TE BEVINDEN ANDERS DAN IN TENNIS of PADELTENUE.

HET IS NIET TOEGESTAAN OVER HET TENNIS/PADELNET TE STAPPEN OF ER OP HANGEN.

HOUDT U OP DE BANEN AAN DE "GEBRUIKSADVIEZEN VOOR HET KUNSTGRAS" MET NAME BIJ SNEEUW, VORST, IJZEL EN DOOI, ZIE DE MEDEDELINGENKAST.

DE BANEN DIENEN TE WORDEN BETREDEN VIA DE TOEGANGSHEKKEN OVER DE SCHOONLOOPMAT.

ALLE BANEN DIENEN DIRECT NA EIGEN SPEELPERIODE TE WORDEN GESLEEPT TOT AAN DE HEKKEN, HET NET EN HET MIDDEN TUSSEN DE BANEN.

WAAROM? GOEDE VERDELING VAN HET ZAND OP DE BAAN EN ALG- EN MOSGROEI TEGEN GAAN, JUIST BIJ DE UITLOOP, DOOR DE HELE BAAN TE SLEPEN.

HET SLEPEN GESCHIED TE ZIJN VANAF DE BUITENKANT NAAR HET MIDDEN IN CIRKELS.

HONDEN ZIJN OP HET PARK TOEGESTAAN, MAAR ALTIJD AAN DE LIJN!

RUIM DEKSELTJES, DOPJES, SLUITINGEN, FLESJES, BLIKKEN OP. DENK AAN WEGWAAIEN.

HET GEBRUIK VAN DE BANEN EN HET VERBLIJVEN OP HET TERREIN VAN DE BENTHUIZER TENNISCLUB (BTC) GESCHIEDT GEHEEL OP EIGEN RISICO.
BTC AANVAARDT DAN OOK GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR BEZOEKERS EN LEDEN GELEDEN SCHADE OF LETSEL.

BIJ ONREGELMATIGHEDEN OF SCHADE MELD DIT MET FOTO’S AAN [email protected] 

HOUD HET PARK SCHOON!!

opgemaakt: 8 december 2016