Lidmaatschap/contributies

BTC Lidmaatschap

Graag wil het bestuur u van harte welkom heten op het park van de Benthuizer Tennis Club (BTC).

Wie zijn wij. Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris, waarbij de voorzitters van de Bar-Technische, Jeugd en Park commissie toegevoegd zijn aan het bestuur. Jaarlijks leggen wij in de Algemene Jaarvergadering verantwoording af aan onze leden.

Het hele jaar kan bij ons getennist worden door onze 5 all-weater banen met verlichting en vanaf november op 2 padelbanen. Wij zijn een kleine vereniging waarbij het meer om de gezelligheid gaat en wat minder om de prestatie, dus ook weinig of geen wachttijden voor een baan.

Een baan reserveren kan middels de KNLTB Club APP op een Android of Apple telefoon of tablet. Tennis- of Padelballen moet jezelf meenemen en na het tennissen moet de baan netjes geveegd worden.

We beschikken over een moderne kantine in eigen beheer welke gerund wordt door eigen leden. Aan leden beneden de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Er worden door de Technische Commissie (TC), Padelcommissie en ook door de Jeugd Commissie (JC) “leuke en gezellige“ toernooien georganiseerd uitnodiging hiervoor krijgt u op uw e-mail adres of er hangt een aankondiging in de kantine.

Met uw KNLTB-nummer kunt u deelnemen aan open toernooien bij andere verenigingen.

Op het park gelden bepaalde gedragsregels, die iedereen in acht moet nemen. Die gelden bijvoorbeeld voor uw outfit (let op de juiste schoenen), uw gedrag op de baan (de ballen van de baan naast je rustig en op het juiste moment teruggeven/of vragen) en het aanmoedigen van vrienden of teamgenoten. Wacht ook rustig bij het betreden van de baan totdat uw voorgangers de baan hebben geveegd.
De statuten en huisreglement kunnen worden opgevraagd bij de secretaris ([email protected]).

Tevens bestaat de mogelijkheid om tennis- of padelles te nemen hiervoor kunt u contact opnemen met de tennisleraar A. Schaap te bereiken middels het e-mail adres [email protected].

Lidmaatschapkosten in 2021

In de algemene ledenvergadering op woensdag 12 februari 2020 zijn de lidmaatschapskosten van onze vereniging voor 2021 vastgesteld op:

Seniorleden vanaf 26 jaar

€ 175,- per jaar

Jongeren tarief vanaf 18 t/m 25 jaar

€ 125,- per jaar

Juniorleden van 7 t/m 17 jaar

€ 85,- per jaar

Mini leden t/m 6 jaar

Gratis

Gezinstarief:

 • 1 volwassene +
 • elk junior lid (uit zelfde gezin op zelfde adres) krijgt 10% korting
 • op jaar lidmaatschap
 • gespreid betalen over meerdere termijnen i.o.m.
  ledenadministratie
 
Dag lidmaatschap
(+65 jr)

€ 150,- per jaar

Mid Zomer abonnement 01-06 tot 31-08

 

 • Zomer Senior vanaf 26 jaar
€ 45,-
 • Zomer Jongeren vanaf 18 t/m 25 jaar
€ 35,-
 • Zomer Junior van 7 t/m 17 jaar
€ 25,-
Introductie Padel 01-11-2021 tot 31-12-2021
(inclusief tennis)
 
 • Senior vanaf 26 jaar
€ 30,-
 • Jongeren vanaf 18 t/m 25 jaar
€ 23,-
 • Junior van 7 t/m 17 jaar
€ 17,-
Aan deelname aan de tenniscompetitie zijn extra (KNLTB) kosten verbonden.  

Het contributieseizoen loopt van 01 januari tot 31 december van het jaar. 

In maart van ieder jaar zal het verschuldigde lidmaatschapsgeld worden geïncasseerd via automatische incasso of als BTC niet gemachtigd is voor automatische incasso dan zal een factuur worden gestuurd.

Lidmaatschap periode

Het is de laatste tijd een aantal keren voorgekomen dat er leden opzeggen na de uiterste opzeg datum van 01 december. Hierdoor kunnen voor zowel het opzeggende lid als de vereniging vervelende situaties ontstaan.

Ter voorkoming hiervan wil het bestuur dit nogmaals onder de aandacht brengen. Vaak verward men het contributieseizoen met de start van het tennisseizoen (01 april). Andere vergissingen zijn dat men niet bij de juiste persoon opzegt b.v. bij de tennisleraar.  

Om verwarring te voorkomen: 

Het contributieseizoen loopt van 01 januari tot 31 december van het jaar. Opzeggen dient schriftelijk (e-mail) te gebeuren uitsluitend bij de ledenadministratie van BTC [email protected] voor 01 december!!

Bovenstaand kunt u ook nalezen in ons huishoudelijk regelement.

Aanmelden als lid

U kunt digitiaal inschrijven bij Benthuizer TennisClub via dit formulier.

Nadat het formulier is ingevuld en ontvangen door de ledenadministratie, zal er een welkomsmail ter bevestiging worden gestuurd.

Namens het bestuur wens ik u een prettig seizoen toe.

Nieuwe leden

Beste nieuwe (jeugd)lid,

Als voorzitter, Aad Arens, heet ik je namens het bestuur van harte welkom bij Benthuizer TennisClub (BTC).

Onze vereniging staat vooral bekend om zijn gemoedelijkheid en open karakter. We proberen sportiviteit en gezelligheid bij elkaar te brengen door middel van het organiseren van activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen.

Als wegwijzer vind je in onderstaande documenten handige tips:

Hierin staat onder andere hoe je een baan kan reserveren, hoe wordt gecommuniceerd, waar je aan mee kan doen, hoe verloopt de bardiensten, enz.

Daarnaast zal een tennis- of padelmaatje contact opnemen en je begeleiden. (zie artikel tennis- of padelmaatje)
Ik hoop dan ook dat je snel je weg vindt binnen de club.

Ik wens je heel veel tennis- en/of padelplezier bij onze vereniging en ik hoop je binnenkort persoonlijk te begroeten op ons park!

Veel plezier met het tennissen en/of padellen bij BTC!

Aad Arens Voorzitter
Afbeelding contactpersoon