Algemene Voorwaarden Tennis- en Padelcursussen

Lesreglement

De tennis- en padelcursussen worden gegeven op de banen van de Benthuizer tennisclub.
Voor het volgen van de cursussen is een lidmaatschap van BTC verplicht.
Het cursusseizoen bestaat uit twee lesperioden aan weerszijde van de zomervakantie, de voorjaar-zomer periode en de najaar-winter periode.
De begin- en einddata van de lesperioden, alsmede de data waarop er geen lessen worden gegeven, worden jaarlijks vooraf vastgesteld en bekend gemaakt.
Een heel lesuur heeft een netto tijdsduur van 50 minuten, een half lesuur 25 minuten.
Indien weersomstandigheden het lesgeven redelijkerwijze niet mogelijk maken, gelden onderstaande, door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren, bindend voorgeschreven gedragsregels voor de groepslessen:

  • de eerste gemiste les zal worden ingehaald,
  • de tweede en derde les zal vervallen,
  • de vierde zal worden ingehaald en zo verder.
  • lessen die volgens het lesreglement ingehaald moeten worden, zullen in de lopende periode op zaterdagen of in een andere trainingsgroep worden ingehaald.
  • individuele lessen, evenals de lessen, die geen doorgang kunnen vinden door ziekte of verhindering van de trainer zullen altijd in overleg worden ingehaald.
  • gemiste lessen door verhindering van de cursist zijn voor rekening cursist.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden 

Inschrijving door middel van de inschrijfformulieren of via e-mail.
De betaling van de nota voor de tennis- en padelcursussen d.m.v. overschrijving opING banknummer IBAN: NL17INGB0007230967, 
dan wel contant bij aanvang van de eerste les.
De verschuldigde lesgelden dienen voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan.
Lesgelden worden niet gerestitueerd.
Bij annulering van de deelname voor aanvang van de cursus kan 25% van het verschuldigde lesgeld in rekening worden gebracht.

Overzicht lesperiode 2024

Deze lesperiode loopt van medio maart t/m medio september.
De lestijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 – 22.00 uur.
Op woensdag is dat van 13.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 17.00 uur.
In overleg kunnen er ook andere lestijden worden afgesproken.

Er worden geen lessen gegeven op of in de:
2e Paasdag, Meivakantie eind april / begin mei, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Zomer- Herfst- en Kerstvakantie,  volgens het rooster van midden -Nederland.