Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaande uit Voorzitter, Penningmeester en Secretaris vormt in combinatie met de commissievoorzitters het “Bestuur”.

Het Bestuur bestaat uit 8 leden die stemrecht hebben binnen de bestuursvergadering.

Doordat de commissievoorzitters zitting hebben in het algemeen bestuur zijn de communicatielijnen kort en is iedereen op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging.

De volgende commissies zijn binnen BTC actief:

Het Bestuur wenst u een gezellige, langdurige en sportieve tijd toe op onze tennisvereniging.

Het Bestuur bestaat uit: