Technische Commissie

Wat doet de Technische Commissie?

De Technische Commissie vormt een vast onderdeel van iedere tennisvereniging, zo ook van Benthuizer TennisClub.
Ondanks dat de naam wellicht anders doet vermoeden heeft deze commissie niet tot taak allerlei technische apparaten en machines in en buiten het clubgebouw te onderhouden.

De Technische Commissie houdt zich bezig met de vormgeving en het bevorderen van de beoefening van de tennissport. Deze commissie wil er in voorzien dat elk lid zich op tennisgebied kan ontplooien tot het door hem of haar gewenste en haalbare niveau. Om dit voor de leden mogelijk te maken, voert de technische commissie concreet een aantal taken uit:

  • Het coördineren en samenstellen van teams voor de landelijke en district competitie ([email protected] VCL)
  • Het organiseren van clubkampioenschappen ([email protected])
  • Het creëren van optimale tennisfaciliteiten voor wedstrijdspelers
  • Het komen tot een goede taakverdeling binnen de TC
  • Het streven naar een nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie
  • Het zorgen voor een goede communicatie naar de leden

De Technische Commissie wil deze taken vorm geven in een cultuur van "fair play", waarin plezier, gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding dominant zijn en waar leden zich verbonden voelen en respectvol met elkaar omgaan. 
Uiteraard zijn er mensen nodig die zich inzetten om dit mogelijk te maken. Mocht u denken dat u (incidenteel of structureel) een bijdrage kunt leveren aan de uitvoering van één van bovengenoemde taken, dan zouden wij het fijn vinden als u met ons in contact zou willen treden via [email protected].

De Technische commissie bestaat uit: